Zaproszenie

Szanowni Państwo,


          Serdecznie zapraszam do udziału w Zjeździe Naukowym Sekcji Chirurgii

Endokrynologicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i XIII Spotkaniu Polskiego Klubu

Chirurgii Endokrynologicznej, które odbędzie się 16 – 18 czerwca 2016 roku w Warszawie.


          Głównym celem naszego spotkania jest aktualizacja wiedzy i wymiana doświadczeń na

temat postępów chirurgii endokrynologicznej. Organizacja tego wydarzenia naukowego, które

łączy różne segmenty chirurgii, stanowi także wspólny wkład wielu ludzi w przeprowadzenie

wydarzenia wzbogacającego dorobek naukowy w polskiej medycynie.


          Szczególną uwagę chcemy zwrócić na postęp jaki się dokonuje w leczeniu wola,

przytarczyc, zmian nadnerczowych i guzów neuroendokrynnych. Przedstawiając Państwu

wyniki leczenia operacyjnego chorób narządów wydzielania wewnętrznego, także w zakresie

chirurgii małoinwazyjnej, chcemy zaprezentować pułapki diagnostyczno-terapeutyczne mające

wpływ na wynik leczenia i zapobieganie powikłaniom. Służyć ma temu zaprezentowanie

trudności w diagnostyce morfologicznej zmian tarczycowych i nadnerczy oraz pułapki

diagnostyczne w chorobach przytarczyc. Zasygnalizowanie aktualnych możliwości

wykorzystania alternatywnych metod w leczeniu zmian nadnerczowych i tarczycy pozwoli na

zwiększenie potencjału metod wyboru w leczeniu. Podobnie jak planowana dyskusja o

wykorzystaniu metody laparoskopowej w leczeniu insulinoma, przyszłość czy kontrowersja?


          Wszystkie wykłady zostaną zaprezentowane przez najlepszych wykładowców, liderów w

dziedzinie chirurgii endokrynologicznej, naukowców i doświadczonych praktyków.Wśród nich

będą również zaproszeni wykładowcy z Niemiec i Szwecji. Ponadto planowana jest sesja

plakatowa pozwalająca na szersze zaprezentowanie swoich osiągnięć i doświadczeń w tak

różnej i fascynującej dziedzinie jaką jest chirurgia endokrynologiczna .


          Mam nadzieję, że przekazana w czasie konferencji wiedza będzie cennym i przydatnym

w codziennej pracy źródłem aktualnej wiedzy o diagnostyce i leczeniu chorób

endokrynologicznych a także pogłębi wiedzę najmłodszego pokolenia lekarzy, będącego w

trakcie specjalizacji.


          Wierzę, iż program konferencji, zarówno naukowy jak i towarzyski,spełni Państwa

oczekiwania.


          Do zobaczenia w Warszawie!

          Jeszcze raz serdecznie zapraszam do aktywnego udziału w tym wydarzeniu.


         
Prof. dr hab. med. Maciej Otto
         
         Przewodniczący Komitetu
         
         Organizacyjnego  i  Naukowego